sprzedaż • działka • budowlana


mazowieckie • Kampinos


124 000 PLN
29 268 €
24 909 £
32 511 $
  • 1 230
101 zł
24 €
20 £
26 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Zapraszam do obejrzenia filmu z drona
https://www.youtube.com/watch?v=_Q2OHqdv0k0
Rewelacyjna działka położona w Komorowie gm. Kampinos granicząca z Puszczą Kampinoską dla której właściciel otrzymał warunki zabudowy.
I. Rodzaj inwestycji - zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym.

Inwestycja obejmuje:
a) budowę budynku mieszkalnego dwulokalowego,
b) budowę indywidualnego ujęcia wody,
c) budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 1O m3.
Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w zakresie:
a) powierzchnia zabudowy - biorąc pod uwagę wniosek inwestora, ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji na maksymalnie 18%, udział powierzchni biologicznie czynnej - minimalnie 60%;b) szerokość elewacji frontowej - biorąc pod uwagę wniosek inwestora, ustala się szerokość elewacji frontowej dla projektowanej zabudowy - od 19,0 m do 21,0 m;

c) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - biorąc pod uwagę wniosek inwestora, ustala się wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej dla projektowanej zabudowy od 7,5 m do 9,5 m,

d) geometria dachu - biorąc pod uwagę wniosek inwestora, ustala się dla projektowanej zabudowy dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°, wysokość kalenicy dachu od 8,5 m do 10,5 m. Kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki określono na załączniku graficznym do decyzji.

Dostęp do drogi publicznej - teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. ew. nr 171) poprzez drogę wewnętrzną (dz. ew. nr 199/1O).
Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu - jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego: zaopatrzenie projektowanego budynku w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącego przyłącza do sieci elektroenergetycznej, zaopatrzenie w wodę z projektowanego indywidualnego ujęcia wody, docelowo z sieci wodociągowej, ścieki odprowadzane będą do projektowanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 1O m3, docelowo do sieci kanalizacyjnej, zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła.

Istnieje możliwość dokupienia kolejnych działek dających w całości obszar o powierzchni 18264 m2.

Jest idealna propozycja dla dewelopera.

Zapraszam do współpracy
PodstawowePowierzchnia : 1 230,00 m2
Cena : 124 000 PLN
VAT : zwolnione

Podstawowe
Ogrodzenie : Brak
Szerokość działki : 38,99
Długość działki : 32,98
Działka narożna : Tak
Przeznaczenie : budowlana

Stan prawny
Miejscowy plan zagosp. : Tak

Warunki handlowe
Cena m2 : 100,81 PLN

Media
Gaz : Nie


Więcej podobnych ofert nieruchomości na maxon.pl
Link do oferty: http://mieszkania.maxon.pl/oferta/dzialka-sprzedaz-warszawski-zachodni-kampinos-komorow-5462-GS-MAX
Prezentowane oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu na okoliczności, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, MAXON Nieruchomości Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność
  • powierzchnia: 1230 m2
  • powierzchnia działki: 1230 m2
  • ogrodzenie: nie ogrodzona

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek