sprzedaż • działka • budowlana


mazowieckie • Milanówek


219 570 PLN
51 335 €
43 354 £
56 951 $
  • 1 689
130 zł
30 €
26 £
34 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Działki przy ul. Rososzańskiej w Milanówku w cenie 130 zł. za 1 m2

MNU1 - 2/23-1689 m2
MNE1 - 2/31-1887 m2,  2/33-1308 m2, 2/34-1809 m2
MNE2 - 2/10-1950 m2
Leżą w pobliżu pięknej Alei Kasztanowej - pomnika przyrody.

MPZP - Uchwała nr 111/XII/11 Rady Miasta Milanówkaz dnia 24 listopada 2011r.w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Wschód-2" w Milanówku

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy jednorodzinnej i usług oznaczonych symbolami MNU1, MNE1 i MNE2

1.Teren oznaczony symbolem MNU1 przeznacza się na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

2.Tereny oznaczone symbolami MNE1 i MNE2 przeznacza się na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej.

4. Na terenach oznaczonych symbolami MNE1 i MNE2 dopuszcza się realizację i utrzymanie usług nieuciążliwych w wydzielonych częściach budynku oraz infrastruktury towarzyszącej takiej jak: garaże, budynki gospodarcze, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, drogi wewnętrzne, ogrodzenia i mała architektura.

5. Na terenach oznaczonych symbolami MNU1 dopuszcza się realizację i utrzymanie usług nieuciążliwych w wydzielonych częściach budynku lub zlokalizowanych w obiektach wolnostojących oraz infrastruktury towarzyszącej takiej jak: garaże, budynki gospodarcze, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, drogi wewnętrzne, ogrodzenia i mała architektura.


Na terenach oznaczonych symbolami MNU1, MNE1 i MNE2 ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) na terenach oznaczonych symbolami MNU1, MNE1 i MNE2 budynki można realizować wyłącznie w formie budynków wolnostojących niepodpiwniczonych;

2) na terenie oznaczonym symbolem MNU1 ustala się możliwość realizacji usług w formie oddzielnych budynków lub w wydzielonych częściach budynków mieszkalnych;

3) Na terenach oznaczonych symbolami MNE1 i MNE2 dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej jako wbudowanej w budynek mieszkalny pod warunkiem, że nie będzie stanowić więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku;

4) ustala się zlokalizowanie na jednej działce budowlanej o ustalonym normatywie maksymalnie 3 budynków, w tym nie więcej niż jednego mieszkalnego;

Na terenach oznaczonych symbolami MNU1, MNE1 i MNE2 ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:

a) 0,3 dla zabudowy na terenie oznaczonym symbolem MN1;

b) 0,25 dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami MNU1, MNE1 i MNE2;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2 w tym poddasze użytkowe;

3) maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu istniejącego do najwyżej położonego elementu dachu: 10,5 m;

4) maksymalna wysokość elewacji:

a) dla terenów MNE1 i MNE2: 4 m,

b) dla terenów MNU1: 8 m;

5) maksymalna wysokość posadowienia parteru: 0,6m;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej:

a) 70% dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami MN1, MNU1,

b) 80% dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami, MNE1 i MNE2;

7) maksymalna powierzchnia zabudowy na każdej działce budowlanej:

15% dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami MNU1, MNE1 i MNE2.

DANE KONTAKTOWE:
Małgorzata Boguszewska
515160120


LINK DO OFERTY:
http://www.time-nieruchomosci.pl/numer/55098

Time-Nieruchomości
pośrednik Małgorzata Boguszewska
Licencja nr 7428
PREZENTUJEMY TYLKO OFERTY SPRAWDZONE OSOBIŚCIE!
Korzystając z naszych usług nieruchomość kupujesz na pewno od właściciela. Zapewniamy pełną obsługę, sprawdzamy stan prawny nieruchomości i czuwamy nad prawidłowym przebiegiem transakcji.
Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  • powierzchnia: 1689 m2
  • powierzchnia działki: 1689 m2
  • ogrodzenie: nie ogrodzona
  • dojazd: utwardzony

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek