budowlana działka na sprzedaż, 5600 m²

sprzedaż • działka • budowlana


mazowieckie • Pruszków


2 500 000 PLN
581 828 €
509 798 £
649 728 $
  • 5 600
446 zł
104 €
91 £
116 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

działka narożna w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości 65 m, praktycznie dostępna z trzech stron, w sąsiedztwie zabudowa nowych domów i usług, łatwy wyjazd na trasę A2, Działka sprzedawana jest RAZEM z drugą działka znajdując się w poblżu, o powierzchni 1666m w cenie 650 000 zł

według planu zagospodarowania ustala się w zakresie przeznaczenia zabudowę usługową
i mieszkaniową jednorodzinną.. dopuszcza się rezygnację z usług na rzecz funkcji mieszkaniowej
lub rezygnację z funkcji mieszkaniowej na rzecz usług.
1. W zakresie podziału nieruchomości na działki ustala się:
2) nowy podział na działki przy spełnieniu łącznie warunków dla uzyskiwanej działki:
a) szerokość frontu działki - nie mniej niż 20 m,
b) powierzchnia działki - nie mniej niż 1500 m

W zakresie sposobu zagospodarowania terenu ustala się:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu;
2) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 40% powierzchni działki lub nieruchomości gruntowej;
3) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki lub nieruchomości gruntowej;
4) charakter budynków mieszkalnych wolnostojący. Dopuszcza się budynki w zabudowie bliźniaczej
w przypadku łącznego zagospodarowania sąsiednich działek;
5) lokalizację funkcji usługowej i mieszkaniowej w ramach jednego obiektu lub obiektów oddzielnych;
6) garaże zintegrowane z budynkami mieszkalnymi lub usługowymi. Dopuszcza się samodzielne budynki
garażowe sytuowane na działce lub bezpośrednio przy granicy działki;
7) pomieszczenia gospodarcze w budynkach mieszkalnych. Dopuszcza się samodzielne budynki gospodarcze
lub zintegrowane z budynkami garażowymi, sytuowane na działce lub bezpośrednio przy granicy działki;
8) lokalizację w granicach działki miejsc parkingowych, w ilości nie mniejszej niż:
a) 2 stanowiska na 1 lokal mieszkalny,
b) 1 stanowisko na każde 50 m
2 powierzchni użytkowej usług.

W zakresie kształtowania nowej zabudowy ustala się:
1) wysokość budynków:
a) mieszkalnych nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nieprzekraczającą
10 m,
b) usługowych nie więcej niż 2 kondygnacje, nieprzekraczającą 12 m,
c) garażowych i gospodarczych nie więcej niż 1 kondygnacja, nieprzekraczającą 4,5 m;
2) dachy ze spadkiem od 0°do 45°.



Prezentowane przez Bracia Strzelczyk Sp. z o. o oferty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz mają charakter informacyjny.



  • powierzchnia: 5600 m2
  • powierzchnia działki: 5600 m2
  • dojazd: asfaltowy

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek