Gorąco polecam! lokal biurowy w Grodzisku Mazowieckim za jedyne 862 000 zł

sprzedaż • lokal komercyjny • lokal biurowy


mazowieckie • Grodzisk Mazowiecki


862 000 PLN
206 888 €
182 492 £
253 128 $
  • 200
4 310 zł
1 034 €
912 £
1 266 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt


OBWIESZCZENIE O PRZETARGU SĄDOWYM

Syndyk masy upadłości Banku Spółdzielczego w Nadarzynie z siedzibą w Nadarzynie zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym, którego przedmiotem jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Mazowieckim, powiat grodziski ul. Mostowa 5, obręb 0005, woj. Mazowieckie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 78/3 o powierzchni 4.607 m 2 zabudowanej budynkiem o charakterze biurowo-socjalnym o powierzchni użytkowej ok. 200 m 2 oraz portiernią o powierzchni użytkowej ok. 9 m 2 , dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA1G/00070128/2.

Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) w godz. 9:00 - 16:00 do uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 835/16, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza 862.000,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 2 lutego 2018 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś data nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 lutego 2018 r., w gmachu Sądu, w sali nr 119 o godz. 10:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-komisarza i oferentów.

Szczegółowy regulamin zawierający warunki składania ofert na nabycie nieruchomości i uczestnictwa w przetargu sądowym dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje/nieruchomości jak również w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.  • powierzchnia: 200 m2
  • piętro: parter

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek